Algemene voorwaarden Trouwen en Toeren

 1. Besturen van een auto van Trouwen en Toeren is alleen toegestaan voor personen met een geldig Nederlands rijbewijs en voor personen met een minimale leeftijd van 25 jaar.
 2. Voor aanvang van de huurovereenkomst dient een kopie van een geldig Nederlands rijbewijs aan Trouwen en Toeren te worden overlegd.
 3. Brandstofkosten zijn voor rekening van huurder. Auto’s van Trouwen en Toeren worden volgetankt aan huurder afgeleverd. Trouwen en Toeren berekent € 0,22 per gereden kilometer. De brandstofkosten worden met het borgbedrag verrekend.
 4. De huur van een auto is inclusief 150 vaste kilometers. Vóór aanvang van de huurtermijn wordt de kilometerstand van de auto gecontroleerd door huurder en verhuurder. Verhuurder registreert de kilometerstand. Na het verstrijken van de huurtermijn zal de kilometerstand door huurder en verhuurder worden gecontroleerd. Als aan het einde van de huurovereenkomst blijkt dat het aantal vaste kilometers is overschreden, worden er extra kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen € 1,- per extra gereden kilometer.
 5. Factuurbedrag kan in twee termijnen worden voldaan; eerste termijn twee weken na factuurdatum, tweede termijn maximaal twee weken vóór aanvang van de overeengekomen huurtermijn.
 6. Verkeersboetes die worden begaan op het moment van een lopende huurovereenkomst zijn voor kosten van huurder en worden van het borgbedrag ingehouden.
 7. Er is een borgbedrag van € 500,- verschuldigd per auto. De borg dient tezamen met het huurbedrag te worden gestort op bankrekening van Trouwen en Toeren. Het borgbedrag wordt aan het einde van de huurtermijn verrekend met de brandstofkosten en zal binnen 6 weken* op de door huurder opgegeven bankrekening worden teruggestort.
 8. Voertuigen van Trouwen en Toeren zijn op het moment van verhuur all-risk verzekerd.
 9. Automobielen van Trouwen en Toeren mogen niet worden gebruikt voor criminele activiteiten, alsmede voor joyriding, straatracen, circuitgebruik of iets anders vergelijkbaars.
 10. Roken en huisdieren zijn in de auto’s van Trouwen en Toeren niet toegestaan.
 11. De automobielen van Trouwen en Toeren zijn voorzien van moderne GPS-gestuurde veiligheidsmiddelen en zijn gekoppeld aan een meldkamer.
 12. Trouwen en Toeren is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van bagagestukken van huurder.

* vastgestelde termijn i.v.m. afwikkeling eventuele verkeersboetes